Česky  English  Deutsch  Français
mag.mopo.info: magazín o mobilních technologiích, cestování a životním stylu
neděle 14. července 2024 12:29

reklamní prostor
Reklama

Máte-li zájem o reklamu na stránkách tohoto magazínu, kontaktujte prosím naše reklamní oddělení. Nabízíme reklamu formou bannerů, textového sdělení i jiné formy, vždy záleží na dohodě. Ceny jsou rovněž dle dohody. Velmi výhodná je zejména reklama formou textových odkazů.

S objednávkami a případnými dotazy se prosím obracejte e-mailem na:

adv@motio.info

Ceny reklamy

Pro představu uvádíme ceny nejběžnějších formátů reklamy na stránkách tohoto magazínu, Motio.info. Ceny jsou uvedeny s DPH, nejsme plátci DPH.

Textové sdělení

Textové sdělení lze umístit do různých částí webových stránek. Základní účtovací jednotkou je 1 den (tj. 24 hodin od půlnoci do půlnoci). Minimální doba umístění je právě jeden den. Textové sdělení se skládá z titulku, textu sdělení a odkazu na webovou stránku. Cena za umístění na 1 den je 40 Kč s DPH. Za osmý a každý následující den se cena snižuje na 30 Kč s DPH. Jestliže se jedná o tematiku příbuznou s obsahem tohoto magazínu (tedy vše související s cestováním, mobilními technologiemi a životním stylem), nabízíme akční slevu 50% z celkové ceny reklamy. Textové sdělení lze napsat současně v následujících jazykových verzích: česky, anglicky, německy, francouzsky.

Zvláštní možností je umístění reklamy v článku, buď na jeho začátku nebo konci. Účtování může být buď klasické podle počtu dnů, jako je uvedeno výše, nebo lze text umístit trvale k vybranému článku, cena je pak 500 Kč s DPH za jeden článek, u kterého je odkaz umístěn.

Další možná umístění textových odkazů jsou na hlavní stránce v těchto místech: na levém panelu pod nejčtenějšími zprávami, na pravém panelu pod vyhledáváním, za přehledem aktuálních témat, za nejnovějším článkem, za přehledem zpráv, za přehledem dalších článků a pod poradnou

Banner

Banner je grafický prvek určitých rozměrů, může to být obrázek, animovaný obrázek, apod. a po klepnutí na něj se zobrazí požadovaná webová stránka. Základní účtovací jednotkou je týden (tj. 7 po sobě jdoucích dnů). Minimální doba umístění je právě jeden týden. Cena za týden umístění na levém nebo pravém postranním panelu je 200 Kč s DPH za banner o rozměrech přibližně 140 pixelů šířka a 200 pixelů výška. U větších rozměrů je cena poměrně vyšší. Speciálním formátem banneru je banner úplně nahoře na stránce nad logem magazínu, který se stejně jako výše uvedený typ banneru zobrazuje na všech stránkách. Jeho cena je 1000 Kč s DPH za týden při rozměrech 800 pixelů šířka a 80 pixelů výška.

Najít
Vyhledat článek nebo zprávu, která obsahuje následující slovo
reklamní prostor
Pozor! Probíhá rozsáhlá přestavba webu. Stránky jsou průběžně upravovány, ale nelze zaručit, že jsou vždy úplné.

Kontakt, dotazy, náměty: info@motio.info

Upozornění! Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy (copyright v anglicky mluvících zemích). Žádná část jeho obsahu nesmí být kopírována či jinak využívána bez předchozího písemného souhlasu. Tuto publikaci vydává VHIT.info. S dotazy, nejasnostmi nebo zájmem o spolupráci se obraťte na výše uvedený e-mail. Neoprávněné nakládání s obsahem bude postihováno v maximální možné míře dle platného práva.

t = 0.008 s