Česky  English  Deutsch  Français
mag.mopo.info: magazín o mobilních technologiích, cestování a životním stylu
neděle 14. července 2024 13:37

reklamní prostor
Články
26. března 2024 18:00, 10 % hotovo
Tech zákazy: Zákaz mobilů ve školách v Nizozemí od roku 2024
Nizozemský vzdělávací systém je pod silnou kontrolou státu, který má nad vzděláváním značnou moc, neboť ho z převážné části i financuje. Nabízí sice různé vzdělávací metodiky a cesty, ale prosazuje také přísnou disciplínu svázanou se školami. A mobilní zařízení se školám zajišťujícím primární a sekundární vzdělávání natolik znelíbila, že byla v jejich budovách zakázána.
Diskuze
19. srpna 2018 8:00
Renesance "hloupých" telefonů: technologičtí feudálové si mnou ruce
Médii prolétla nedávno jako blesk zpráva o obnově výroby legendárních tlačítkových mobilů Nokia. Nejedná se samozřejmě o původní telefony, ale jejich napodobeniny s novým softwarem. Ten není tak plně otevřený jako u tzv. chytrých telefonů, proto se jím vybaveným telefonům říká tzv. feature telefony. Tedy doplněné o některé vlastnosti chytrých telefonů. Za prezentovaným úmyslem nabídnout nové funkce i v kategorii nejlevnějších telefonů se však skrývá něco jiného. Naučit používat jen funkce vybraných technologických feudálů, protože jiné prostě k dispozici nejsou. Proto do nich feudálové jako Google investují.
Diskuze
2. července 2018 14:00
Technologie datbox - konec počítačového feudalizmu
V posledních letech se největším počítačovým společnostem podařilo prosadit způsob zpracování dat nazývaný cloud. Jde jim o to, aby si u nich uživatelé uložili veškerá data a nezabývali se tím, kde se vlastně fyzicky nacházejí a zpracovávají. Odměnou za to jsou různé typy služeb nabízené nad těmito daty, ovšem data cloudová společnost využívá i pro svoje účely, zejména cílení placené reklamy. Je to tedy návrat k dřevním dobám začátků počítačů, tzv. sálovým počítačům, které centralizovaně zpracovávaly úkoly pro všechny v okolí, protože pořízení počítače bylo velmi nákladné. S příchodem osobního počítače PC se tento koncept stal překonaným. Internet znamenal vznik velkých webových serverů, které opět oživily koncept centrálního poskytovatele služeb. Jejich příjem byl tvořen především z prodeje reklamy. Jak však rostly a věděly toho o svých uživatelích stále více, staly se z nich takoví novodobí feudálové soupeřící o to, kdo bude větší a pohltí ostatní. Technologie datbox přínáší možné východisko z tohoto feudálního zřízení a vytvoření demokratického decentralizovaného systému. Uživatelé neukládají všechna svá data přímo k feudálnímu pánovi, ale do nezávislých datových entit, tzv. datboxů. Pomocí datbox správce si pak volí, kteří poskytovatelé služeb mohou jejich data využívat, mají podrobnou kontrolu nad jejich využíváním a mohou souhlas také kdykoli odvolat.
Diskuze
6. června 2018 21:00
Legendární letadlo Douglas DC-6 se dočká renovace
Douglas DC-6 znamenal zásadní změnu v civilním letectví po druhé světové válce. Jeho velký dolet a spolehlivost umožnily zahájit éru nonstop mezikontinentálních letů, jak je známe dnes. Představuje také poslední fázi klasických pístových motorů v dopravním letectví, po které přišla doba turbínových motorů. Jeho čtyři osmnáctiválcové dvojitě hvězdicové motory krásně bublají jak velkoobjemový americký automobil nebo motorka, a i proto se toto letadlo stalo symbolem nové poválečné svobodné doby neomezené celosvětové mobility. Z několika set vyrobených kusů však dodnes zůstaly provozuschopné pouze dva. Náročnou údržbu tak komplikovaného stroje si nemůže dovolit jen tak někdo. Prvního z nich se ujala firma Red Bull a po desetitisících hodinách renovací je dnes ozdobou její letky a je možné jej zahlédnout často na evropských letištích s imatrikulací OE-LDM. Druhý z nich s imatrikulací V5-NCG měl osud dlouho nejistý, neboť stál od roku 2010 na letišti Eros u hlavního města Windhoek v Namibii po smrti svého majitele. Teprve v květnu 2018 se letadlo znovu odpoutalo z letiště a zamířilo ke svému novému majiteli v Americe, který se jej rozhodl renovovat.
Diskuze
2. června 2011 12:00
Barkas - legenda z NDR
Za časů Německé demokratické republiky, v dobách centrálního plánování, kraloval tamním cestám užitkový vůz s tajuplným jménem Barkas. Bral na sebe různé podoby, vystupoval v různých rolích, a tak se stal legendou. Nebyl to hrdina, ale protože byl jediný, lidé s ním prostě museli žít.
Diskuze
22. února 2011 19:00
Nový občanský průkaz v Německu má funkce pro Internet
S přesunem velkého množství obchodních, úředních a jiných důležitých aktivit na Internet se musí řešit problém s tím, jak důvěryhodně identifikovat osobu. Technických prostředků k tomu už existuje mnoho, ale jen málo z nich se dostalo až na úroveň státem používaného nástroje. Povinným identifikačním prostředkem každého člověka je v mnoha zemích občanský průkaz. Jeho klasická papírová či plastová podoba je však pro počítače obtížně zpracovatelná. Proto se Německo rozhodlo přidat do nových občanských průkazů čip, který umožňuje snadnou spolupráci s počítačem. Nejedná se ovšem o kontaktní čip používaný třeba na platebních kartách, nýbrž čip bezkontaktní, známý třeba jako ochrana zboží před kráždeží v obchodech. Z toho plyne i možné riziko, protože ať už stát nebo kdokoli jiný s patřičným vybavením by si mohl bez povšimnutí zjišťovat na dálku identitu osob.
Diskuze
15. února 2011 15:00
Život dělníka - otroka vyrábějícího moderní "hračky" pro "svobodné"
Lidé žijící ve "svobodných" západních zemích jsou reklamou neustále lákáni ke koupi všech těch úžasných chytrých telefonů, tabletů, notebooků, konzolí, apod. od známých i méně známých značek. Zejména mladší lidé tyto výrobky považují za věc prestiže. Při koupi by se však mělo také hledět na to, odkud tyto výrobky pochází, protože mnoho firem při jejich výrobě využívá otrocké práce, v mnoha případech i dětské. Takové otroctví je o to nebezpečnější, že není tak na očích, jako tomu bylo v minulých stoletích. Lidé už sice nejsou kořistí násilných válečných vpádů, nejsou vláčeni na trhy s otroky a v okovech na pochodech smrti dopravováni ke svým pánům. Dnes už metody pokročily, takže lidé jsou nuceni zejména politicky, ekonomicky a psychologicky. Bezvýchodná situace těchto lidí často končí sebevraždou. Podívejme se tedy, jak vypadá život mladého člověka - otroka v mamutí čínské továrně, vyrábějícího "hračky" pro "svobodné" mladé lidi.
Diskuze
29. ledna 2011 21:00
Palivem budoucnosti by mohla být vodíková nanokapalina
Vědci se stále intenzivněji zabývají možnými náhradami ropných paliv. Vede je k tomu mnoho známých důvodů, tedy například možné brzké vyčerpání zásob, stále obtížnější získávání z důvodů politických i technických, škodlivé zplodiny při spalování, apod. I z etického hlediska je problematické spalovat tak cenný přírodní zdroj, který vznikal miliony let, a jeho využití by mělo být mnohem uváženější. Pro autonomní dopravní prostředky se ovšem náhrada hledá obtížně, protože nic jiného tak snadno skladovatelného, snadno použitelného a energeticky bohatého se v přírodě nenachází. Naději přináší až nanotechnologie, které, zjednodušeně řečeno, dokážou obejít některé přírodní zákony a mohly by být schopny vytvořit ze sice energeticky bohatého a dobře použitelného, ale nesmírně obtížně skladovatelného a nebezpečného vodíku látku, se kterou by bylo možné zacházet stejně snadno jako s ropnými palivy.
Diskuze (3 příspěvky)
5. ledna 2011 17:00
2011 International CES: veletrh spotřební elektroniky
Začátek každého roku je už tradičně spojen s největší výstavou spotřební elektroniky na světě. Vlivné firmy z tohoto oboru zde prezentují, jak by si představovaly chování svých zákazníků a ukazují jim své novinky. Ročník 2011 je ovlivněn zejména šílenstvím okolo šedé ekonomiky s osobními údaji v podobě tzv. sociálních sítí, mobilních platforem žijících z cílené reklamy podle osobních údajů svých uživatelů, apod. Velké americké firmy chtějí vzít lidem svobodu osobního počítače a jejich data, všechno to chtějí provozovat u sebe formou pronájmu služeb. Hovoří dokonce o smrti osobního počítače. Bude to vražda, sebevražda nebo se uživatelé nedají?
Diskuze (6847 příspěvků)
15. října 2010 13:00
Nejdelší podzemní dopravní tunel na světě proražen
Švýcarská společnost AlpTransit Gotthard AG oznámila proražení železničního tunelu dlouhého 57 km. Je to splnění snu, který se zrodil již v roce 1947, kdy Carl Eduard Gruner načrtl první vizi tunelu. Práce na tunelu začaly po mnoha desetiletích diskuzí v roce 1996. Zahájení provozu je však ještě daleko, plánuje se na rok 2017.
Diskuze
< Novější | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Starší >

Najít
Vyhledat článek nebo zprávu, která obsahuje následující slovo
reklamní prostor
Pozor! Probíhá rozsáhlá přestavba webu. Stránky jsou průběžně upravovány, ale nelze zaručit, že jsou vždy úplné.

Kontakt, dotazy, náměty: info@motio.info

Upozornění! Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy (copyright v anglicky mluvících zemích). Žádná část jeho obsahu nesmí být kopírována či jinak využívána bez předchozího písemného souhlasu. Tuto publikaci vydává VHIT.info. S dotazy, nejasnostmi nebo zájmem o spolupráci se obraťte na výše uvedený e-mail. Neoprávněné nakládání s obsahem bude postihováno v maximální možné míře dle platného práva.

t = 0.055 s