Česky  English  Deutsch  Français
mag.mopo.info: magazín o mobilních technologiích, cestování a životním stylu
neděle 14. července 2024 12:40

reklamní prostor
22. února 2011 19:00, vh
Nový občanský průkaz v Německu má funkce pro Internet
S přesunem velkého množství obchodních, úředních a jiných důležitých aktivit na Internet se musí řešit problém s tím, jak důvěryhodně identifikovat osobu. Technických prostředků k tomu už existuje mnoho, ale jen málo z nich se dostalo až na úroveň státem používaného nástroje. Povinným identifikačním prostředkem každého člověka je v mnoha zemích občanský průkaz. Jeho klasická papírová či plastová podoba je však pro počítače obtížně zpracovatelná. Proto se Německo rozhodlo přidat do nových občanských průkazů čip, který umožňuje snadnou spolupráci s počítačem. Nejedná se ovšem o kontaktní čip používaný třeba na platebních kartách, nýbrž čip bezkontaktní, známý třeba jako ochrana zboží před kráždeží v obchodech. Z toho plyne i možné riziko, protože ať už stát nebo kdokoli jiný s patřičným vybavením by si mohl bez povšimnutí zjišťovat na dálku identitu osob.

Vydávání nového německého občanského průkazu bylo zahájeno 1. listopadu 2010. Nemusí si ho ale hned pořídit každý, stávající občanské průkazy jsou platné až do doby na nich uvedené. V Německu se za vydání občanského průkazu dosud platil poplatek ve výši 8 EUR. Nový občanský průkaz ovšem pro osoby od 24 let stojí už 28,80 EUR, takže i mnozí obyvatelé jej označují za přehnaně drahý.

Co za tuto cenu tedy dokáže nová kartička nabídnout?

Kdo nestojí o žádné inovace, může nový průkaz používat stejně jako ten starý. Nové elektronické funkce lze aktivovat dobrovolně. Ale i ten, kdo si je neaktivuje, zaplatí stejný poplatek za vydání průkazu.

Základní elektronickou funkcí je přenos informací o občanském průkazu a občanovi do počítače. Pokud se člověk rozhodne aktivovat si tuto funkci hned při vydání průkazu, je to zdarma. Za dodatečnou aktivaci ovšem zaplatí 6 EUR. K počítači je ale potřeba mít ještě čtečku čipu připojenou přes USB port, a ta stojí asi od 30 EUR. Poté se musí nainstalovat zvláštní program "AusweisApp", tedy průkazová aplikace, která zajištuje přenos informací z karty. Aplikace je zatím k dispozici pouze pro Windows, v průběhu roku 2011 jsou v plánu verze pro linuxové operační systémy Ubuntu a Debian a pro MacOS.

Aby mohl nějaký subjekt informace z průkazu využívat, musí získat státní ověření, které mu povolí využívat vybrané údaje. Ne každý tak má například dovoleno zjišťovat si věk osoby, ale může si třeba jenom ověřit, zda-li má osoba už 18 let. Osoba také před odesláním vidí, jaká data poskytuje a jejich odeslání potvrzuje pomocí PINu.

Další možnou funkcí nového občanského průkazu je zaručený elektronický podpis. Ten umožňuje v elektronickém světě podepisovat například dokumenty tak, aby bylo jednoznačné, která osoba je podepsala. K využití této funkce je ovšem potřeba dražší čtečka, bezpečnostní třídy alespoň 3, která stojí od 100 EUR. Navíc je nutné si na průkaz dokoupit důvěryhodný klíč a jeho certifikát, jejichž platnost je navíc omezená a cena záleží právě na době platnosti, začíná od desítek EUR.

Poslední funkcí, kterou průkaz nabízí, je možnost nechat si na čip uložit dva otisky prstů. Na každém průkazu je už elektronicky uložena fotografie, což je základní bezpečnostní prvek proti pokusu zneužít průkaz změnou fotografie na něm vytištěné. Otisky prstů mají bezpečnost ještě zvýšit, aby průkaz nemohla zneužít například podobně vypadající osoba.

Po čtvrt roce od zavedení nového průkazu jsou reakce na něj spíše chladné. Jeho internetové využití je zatím malé, protože poskytovatelů služeb, kteří ho přijímají, je málo. Počítají se na desítky a jsou to hlavně státní instituce, nebo velké podniky, jako banky, poskytovatelé informačních služeb, apod. Nedůvěru podpořila i samotná AusweissApp, která musela být z důvodu bezpečnostních chyb stažena a opravena.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, znamená tento průkaz mnoho bezpečnostních hrozeb. Jistě se objeví viry a jiné podvodné programy, které se budou snažit údaje z průkazu získat a nějak zneužít. Ale i ten, kdo nebude průkaz na počítači používat, může být obětí zneužití. Bezkontaktní čip totiž otevírá velké pole pokusům o zneužití prakticky kdekoli. Stačí si uvědomit, že třeba obchodní centra jsou čtečkami takových čipů přímo prošpikována a o využití dat z průkazů bude mít zájem jistě mnoho subjektů. Hrozbou je ale i už zmíněná zvýšená kontrola osob, i bez jejich vědomí. Například na demonstraci si bude policie moci snadno zjistit identitu všech účastníků, apod.

Odkazy

 Diskuze
Najít
Vyhledat článek nebo zprávu, která obsahuje následující slovo
reklamní prostor
Pozor! Probíhá rozsáhlá přestavba webu. Stránky jsou průběžně upravovány, ale nelze zaručit, že jsou vždy úplné.

Kontakt, dotazy, náměty: info@motio.info

Upozornění! Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy (copyright v anglicky mluvících zemích). Žádná část jeho obsahu nesmí být kopírována či jinak využívána bez předchozího písemného souhlasu. Tuto publikaci vydává VHIT.info. S dotazy, nejasnostmi nebo zájmem o spolupráci se obraťte na výše uvedený e-mail. Neoprávněné nakládání s obsahem bude postihováno v maximální možné míře dle platného práva.

t = 0.011 s