Česky  English  Deutsch  Français
mag.mopo.info: magazín o mobilních technologiích, cestování a životním stylu
neděle 14. července 2024 13:34

reklamní prostor
2. července 2018 14:00, vh
Technologie datbox - konec počítačového feudalizmu
V posledních letech se největším počítačovým společnostem podařilo prosadit způsob zpracování dat nazývaný cloud. Jde jim o to, aby si u nich uživatelé uložili veškerá data a nezabývali se tím, kde se vlastně fyzicky nacházejí a zpracovávají. Odměnou za to jsou různé typy služeb nabízené nad těmito daty, ovšem data cloudová společnost využívá i pro svoje účely, zejména cílení placené reklamy. Je to tedy návrat k dřevním dobám začátků počítačů, tzv. sálovým počítačům, které centralizovaně zpracovávaly úkoly pro všechny v okolí, protože pořízení počítače bylo velmi nákladné. S příchodem osobního počítače PC se tento koncept stal překonaným. Internet znamenal vznik velkých webových serverů, které opět oživily koncept centrálního poskytovatele služeb. Jejich příjem byl tvořen především z prodeje reklamy. Jak však rostly a věděly toho o svých uživatelích stále více, staly se z nich takoví novodobí feudálové soupeřící o to, kdo bude větší a pohltí ostatní. Technologie datbox přínáší možné východisko z tohoto feudálního zřízení a vytvoření demokratického decentralizovaného systému. Uživatelé neukládají všechna svá data přímo k feudálnímu pánovi, ale do nezávislých datových entit, tzv. datboxů. Pomocí datbox správce si pak volí, kteří poskytovatelé služeb mohou jejich data využívat, mají podrobnou kontrolu nad jejich využíváním a mohou souhlas také kdykoli odvolat.
 Diskuze
Najít
Vyhledat článek nebo zprávu, která obsahuje následující slovo
reklamní prostor
Pozor! Probíhá rozsáhlá přestavba webu. Stránky jsou průběžně upravovány, ale nelze zaručit, že jsou vždy úplné.

Kontakt, dotazy, náměty: info@motio.info

Upozornění! Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy (copyright v anglicky mluvících zemích). Žádná část jeho obsahu nesmí být kopírována či jinak využívána bez předchozího písemného souhlasu. Tuto publikaci vydává VHIT.info. S dotazy, nejasnostmi nebo zájmem o spolupráci se obraťte na výše uvedený e-mail. Neoprávněné nakládání s obsahem bude postihováno v maximální možné míře dle platného práva.

t = 0.009 s