Česky  English  Deutsch  Français
mag.mopo.info: magazín o mobilních technologiích, cestování a životním stylu
neděle 14. července 2024 11:59

reklamní prostor
Zpráva 17. února 2011 1:00, vh
Všechny automobily nově schválené pro provoz v EU musí mít denní světla
Světla pro denní svícení musí mít nyní už každé nové vozidlo.

Od 7. února 2011 musí být každý automobil nově typově schvalovaný pro provoz v EU vybaven světly pro denní svícení. Týká se to tedy automobilů, které teprve výrobci chystají do výroby. Netýká se to již vyráběných typů, již vyrobených nových automobilů ani starších automobilů. Otázkou je, jak to bude s individuálně dovezenými automobily například z USA, u kterých se musí při dovozu také provádět individuální typové schvalování a s tím často související úprava světel, které v USA fungují jinak.

Odkazy

 Diskuze
Najít
Vyhledat článek nebo zprávu, která obsahuje následující slovo
reklamní prostor
Pozor! Probíhá rozsáhlá přestavba webu. Stránky jsou průběžně upravovány, ale nelze zaručit, že jsou vždy úplné.

Kontakt, dotazy, náměty: info@motio.info

Upozornění! Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy (copyright v anglicky mluvících zemích). Žádná část jeho obsahu nesmí být kopírována či jinak využívána bez předchozího písemného souhlasu. Tuto publikaci vydává VHIT.info. S dotazy, nejasnostmi nebo zájmem o spolupráci se obraťte na výše uvedený e-mail. Neoprávněné nakládání s obsahem bude postihováno v maximální možné míře dle platného práva.

t = 0.010 s